Thủy tinh

Sử dụng những gì chúng ta vứt bỏ, để tạo ra những gì chúng ta cần. Đó là nền kinh tế tuần hoàn.

Thủy tinh tạo ra vấn đề rắc rối cho hệ thống tái chế của chúng tôi. Thủy tinh thường bị vỡ và trộn lẫn với nhựa và giấy, khiến khó tái chế hơn. Vì vậy, chúng tôi muốn tách thủy tinh khỏi các vật liệu có thể tái chế khác của quý vị và làm thành một thứ mới.

Thùng rác hoặc sọt nhựa nhỏ mới của quý vị sẽ là nơi bỏ thủy tinh. Thủy tinh sẽ được thu thập và làm lại thành các sản phẩm thủy tinh mới như chai, lọ, và phần thừa lại sẽ được sử dụng để làm mặt đường trong khu vực. 

Xin đừng bỏ thủy tinh vào thùng rác tái chế có nắp màu vàng của quý vị.

Có, làm ơn

  • Lọ thủy tinh
  • Sốt mì ống, mứt, gia vị, vv..
  • Chai thủy tinh
  • Chai rượu vang, bia và rượu mạnh, dầu ô liu, nước xốt, chai thuốc sạch, vv

Không, cám ơn

  • Thủy tinh vỡ
  • Ly uống nước
  • Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh (như Pyrex)
  • Chai nước hoa
  • Kính cửa sổ

 

Không chắc phải bỏ rác vào đâu?

Chụp ảnh và gửi đến revolution@yarracity.vic.gov.au - và chúng tôi sẽ giúp quý vị!

Hoặc, tham gia nhóm thử nghiệm trên Facebook bằng cách tìm kiếm ‘Cuộc Cách mạng Rác thải ở Yarra – Cộng đồng thử nghiệm Abbotsford’ (‘Yarra Waste Revolution − Abbotsford trial community’) và hỏi chúng tôi và cộng đồng của quý vị.

Nếu quý vị cần giúp đỡ, có thể gọi cho chúng tôi theo số 9205 5555. Quý vị cũng có thể vào trang yarracity.vic.gov.au/yarrawaste