Vietnamese ĐIỀU GÌ ĐANG THAY ĐỔI?

Quý vị sẽ nhận được 2 thùng rác mới.

  • Một thùng rác nhỏ hoặc sọt nhựa để quý vị đựng rác thủy tinh (chúng tôi đang thử nghiệm 2 phương pháp thu gom)
  • Một thùng rác thải thực phẩm và rác thải xanh, nếu quý vị chưa có.

Đối với việc thu gom rác thải và rác tái chế của quý vị, chúng tôi yêu cầu quý vị:

  • tách riêng rác thực phẩm và rác thải xanh ra khỏi rác thải bỏ ở bãi rác của quý vị
  • tách riêng rác thủy tinh ra khỏi rác tái chế khác của quý vị
  • chắc rằng quý vị biết rõ nhà cung cấp dịch vụ chất thải mới của chúng tôi có thể và không thể tái chế những gì.

Thùng rác của quý vị sẽ tiếp tục được thu gom vào Thứ Ba, nhưng tần suất đã thay đổi

Tìm hiểu thêm về việc phân loại rác
Tìm hiểu thêm về cách ủ rác thực phẩm làm phân bón

Tìm hiểu thêm về cách bỏ rác tái chế thủy tinh

Những gì quý vị có thể bỏ rác tái chế cũng thay đổi và quý vị có thể tìm hiểu thêm về những thay đổi về việc bỏ rác tái chế.

Tôi có phải tham gia không?
Có, sự tham gia của quý vị là bắt buộc. Khi tham gia, quý vị giúp chúng tôi hiểu được những gì có và không có hiệu quả, và cải thiện các dịch vụ rác thải của chúng tôi trên khắp khu vực Yarra.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc hiểu cách phân loại rác thải của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 9205 5555 hoặc gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ revolution@yarracity.vic.gov.au.

Tại sao dịch vụ thay đổi?
Cuộc Cách mạng Rác thải ở Yarra (Yarra Waste Revolution) là cơ hội của chúng ta với tư cách là cộng đồng giúp giải quyết hệ thống rác thải và rác tái chế của chúng ta.

Cuộc cách mạng này là thử nghiệm giới thiệu phương cách mới cho quý vị phân loại rác thải và cho chúng tôi thu gom và xử lý. Sau thử nghiệm này, chúng tôi sẽ xem xét mở rộng dịch vụ trên toàn khu vực Yarra vào năm 2020.

Khát vọng dài hạn của chúng tôi là đưa cộng đồng của chúng ta hướng tới việc không tạo ra rác thải. Thứ nhất, bằng cách tạo ra các nền kinh tế tuần hoàn (sử dụng những gì chúng ta đã vứt bỏ, để tạo ra những gì chúng ta cần) và thứ hai, bằng cách giảm thiểu chất thải chúng ta tạo ra.

Tại sao tôi tham gia?
Quý vị và những người hàng xóm lân cận của quý vị ở Abbotsford được chọn tham gia vào ‘khu vực thử nghiệm’ của Yarra Waste Revolution. Bao gồm khoảng 1,300 hộ gia đình, mà giờ đây họ sẽ biết phương pháp mới để phân loại và xử lý rác thải của họ.

Cuộc cách mạng này được tạo dựng dựa trên thử nghiệm thành công về việc thu gom rác thực phẩm và rác vườn mà chúng tôi đã bắt đầu vào năm ngoái tại các khu vực của Abbotsford. Kết quả của cuộc thử nghiệm đó đã rất khả quan nhờ vào quý vị. Cư dân đã có thể giảm lượng rác thải đưa ra bãi rác gần một nửa (giảm gần 50% trong thùng rác đưa ra bãi để trên lề đường mỗi tuần).

Chúng tôi chọn quý vị tham gia cuộc cách mạng này vì quý vị và hàng xóm của mình mang lại một sự kết hợp tuyệt vời giữa hộ gia đình và doanh nghiệp trong Thành phố Yarra. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể học hỏi được nhiều điều từ việc hợp tác với quý vị để tạo nên Cuộc cách mạng Rác thải thành công ở Yarra.

Các vấn đề mà cuộc thử nghiệm đang cố gắng khắc phục?
Chúng ta cần thay đổi cách chúng ta tái chế: với tư cách cá nhân, cộng đồng và đô thị. Và chúng tôi sẽ thực hiện điều này thông qua Yarra Waste Revolution.

Chúng tôi muốn giúp chỉnh sửa ngành tái chế, tạo việc làm tại địa phương và sử dụng rác thải làm nguồn tài nguyên, thay vì bỏ chúng ra bãi rác. Sự tham gia của quý vị rất quan trọng để giúp chúng tôi thành công.

Tìm hiểu thêm về lý do tại sao chúng tôi thực hiện thay đổi này.

Tôi có thể giúp đỡ điều gì khác?
Tất cả chúng ta đều có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho Yarra Waste Revolution hoạt động.

Có một vài điều quý vị có thể làm để giảm vấn đề môi trường của cả quý vị và Yarra:

  • Hãy lưu tâm đến những gì quý vị mua và cố gắng tránh những thứ có bao bì quá nhiều, nhựa quý vị chỉ sử dụng một lần hoặc những thứ quý vị không cần và cuối cùng vứt đi (bao gồm thực phẩm quý vị không ăn).
  • Chọn các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế.
  • Sử dụng lại những gì quý vị đã có.
  • Tái chế rác thải của quý vị đúng cách như vậy những thứ quý vị vứt đi có cơ hội tốt nhất để trở thành những cái chúng ta cần.

Làm thế nào để tôi có thể gửi thông tin phản hồi đến quý vị hoặc nhận thêm thông tin?
Đăng ký nhận bản tin điện tử của chúng tôi để nhận các bản khảo sát, bằng cách này quý vị có thể nói lên các trải nghiệm của mình về cuộc thử nghiệm.

Trở thành thành viên cộng đồng trực tuyến của chúng tôi trên Facebook bằng cách tìm ‘Yarra Waste Revolution – Abbotsford trial community’.

Quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ revolution@yarracity.vic.gov.au.

Quý vị cũng có thể tải xuống tất cả các thông tin này từ Revolution Kit.