Vietnamese Tiếng Việt

Nếu quý vị đang sống hoặc làm việc ở City of Yarra, cách tái chế của chúng tôi đã thay đổi. Quý vị sẽ nhận được một thùng rác mới màu tím chỉ dành cho rác thủy tinh.

Bằng cách sử dụng thùng rác mới để tách riêng rác thủy tinh của quý vị, chúng tôi có thể sử dụng thủy tinh mà quý vị vứt bỏ để làm các vật dụng bằng thủy tinh mới và sửa chữa đường phố của chúng ta.

Để thu gom rác thải và tái chế, chúng tôi yêu cầu quý vị:

  1. Tách riêng lọ và chai thủy tinh khỏi các loại rác khác: Quý vị có thể bỏ các lọ và chai thủy tinh vào thùng đựng rác thủy tinh màu tím của mình. Đảm bảo rằng chúng rỗng, sạch và không có nắp.

  2. Tìm con số dưới đáy của mỗi vật nhựa để xem có thể bỏ vào thùng rác tái chế màu vàng của quý vị hay không: Chỉ những chai nhựa có nhãn số 1 và 2 và hộp nhựa đựng thực phẩm có nhãn số 5 mới có thể bỏ vào thùng rác này. Dưới đây là danh sách đầy đủ rác thải nhựa mà chúng tôi chấp nhận.

  3. Đem thùng rác màu tím và màu vàng của quý vị ra ngoài hai tuần một lần, vào các tuần khác nhau. Quý vị sẽ cần sử dụng lịch thu gom thùng rác mới để xác nhận khu vực quý vị đang sống và tuần nào thì thùng rác thải nào được thu gom.

Để biết quý vị cần mang thùng rác nào ra mỗi tuần, quý vị có thể tải xuống lịch thu gom rác của mình.

Tải xuống bảng ghi chú thùng rác bằng bằng tiếng việt (4,160 KB / PDF) để hiểu những đồ vật nào có thể và không thể bỏ vào các thùng rác của quý vị.

Cách sử dụng thùng rác thủy tinh màu tím của quý vị

Thủy tinh mà chúng tôi thu gom trong thùng rác nắp màu tím của quý vị sẽ được chuyển đến một nhà máy xử lý rác tái chế tại địa phương. Sau đó, chúng sẽ được cắt nhỏ và sử dụng để làm các vật dụng thủy tinh mới như chai, lọ và thậm chí để sửa chữa đường phố của chúng ta.

Tuy nhiên, các loại thủy tinh khác nhau sẽ tan chảy ở các nhiệt độ khác nhau và do đó không phải tất cả các loại thủy tinh đều có thể tái chế được. Tất cả các ly uống nước và vật dụng thủy tinh gia dụng khác đều nên bỏ vào thùng rác thường của quý vị.

Các mẹo khác về cách tái chế thủy tinh bằng thùng rác nắp màu tím của quý vị, bao gồm danh sách đầy đủ những thứ có thể và không thể bỏ vào trong thùng rác này.

Cách sử dụng thùng rác tái chế màu vàng của quý vị

Quý vị có thể bỏ các vật liệu như giấy, bìa cứng, chai nước nhựa và các đồ kim loại/thiếc sạch vào thùng rác nắp màu vàng, nhưng loại nhựa nào chúng tôi có thể chấp nhận đã thay đổi. Điều này là do chúng tôi chỉ thu gom các vật liệu mà chúng tôi biết có thể xử lý và tái chế tại địa phương.

Các vật phẩm như các hộp đồ uống bằng giấy - bao gồm các hộp sữa, nước trái cây, sữa đậu nành và nước súp - cũng như nắp nhựa và một số hộp nhựa sẽ không còn được chấp nhận.

Nếu thùng rác của quý vị bị ô nhiễm (có lẫn đồ vật không tái chế được bên trong), chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết bằng cách dán ghi chú lên thùng rác của quý vị. Sau đó, quý vị cần phải lấy đồ vật này ra trước khi chúng tôi có thể thu gom rác trong thùng của quý vị.

Các mẹo khác về cách tái chế bằng cách sử dụng thùng rác nắp màu vàng, bao gồm danh sách đầy đủ những thứ có thể và không thể bỏ vào trong thùng rác này.

Hãy nói với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vịInterpreter symbol with text

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình về bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ thông dịch của chúng tôi.

Nếu quý vị cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]  hoặc gọi số 03 9280 1940.