Services for Family and Children Vietnamese

Dịch vụ Trẻ em và Gia đình

 pdf format services for families and children1.pdf (24.94 KB)

Hội Đồng Thành phố Yarra chi tiêu vào khoản 3 triệu đôla mỗi năm để cung ứng và hỗ trợ những dịch vụ chăm lo cho trẻ em và gia đình.

Những  dịch vụ nầy gồm có:

Chăm sóc cả ngày (Long day care)
Đây là dịch vụ dành cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Những nhân viên giữ trẻ chuyên nghiệp chăm lo suốt cả ngày cho các em tại một trong những trung tâm của chúng tôi.

Chuẩn bị đi học hay mẫu giáo
Dịch vụ nầy dành cho trẻ em từ khoảng 4 tuổi để giúp các em chuẩn bị trước khi bắt đầu vào trường tiểu học.

Chăm sóc trẻ em sau giờ học
Dịch vụ chăm sóc trẻ em sau giờ học dành cho trẻ em trong tuổi tiểu học. Sau giờ học, các em sẽ tham gia vào nhiều sinh hoạt được tổ chức cho các em.

Chăm sóc trong thời gian nghỉ học
Nhân viên của Hội đồng Thành phố tổ chức và điều hành nhiều cơ hội và sinh hoạt cho trẻ em tiểu học trong thời gian nghỉ học.

Dịch vụ giữ trẻ bất thường
Dịch vụ giữ trẻ bất thường cung ứng khi quí vị cần gởi con tại một trung tâm trong một thời gian ngắn để được chăm sóc. Quí vị không cần phải đăng ký trước để sử dụng dịch vụ nầy. Dịch vụ giữ trẻ bất thường của thành phố Yarra được thực hiện tại ba trung tâm giải trí địa phương tại hồ bơi Richmond, Collingwood và Fitzroy.

Nhóm trẻ em vui chơi
Những nhóm trẻ em vui chơi trong cộng đồng dành cho các em chưa đến tuổi đi học cùng với cha mẹ hay những người chăm sóc hội hợp với nhau để vui đùa, giao tế tại những địa điểm cộng đồng trong thành phố Yarra.

Giữ trẻ ban ngày tại nhà
Đây là dịch vụ giữ trẻ em tại nhà riêng của người giữ trẻ. Những người giữ trẻ nầy được sự hỗ trợ của một toán nhân viên phụ trách việc điều hợp và tài nguyên địa phương.

Y tế bảo trợ mẫu nhi
Đây là một dịch vụ dành cho quí vị cha mẹ sinh sống, làm việc hay đang theo học tại khu vực và có trẻ em nhỏ đến 6 tuổi. Quí vị cha mẹ có thể được cố vấn và giúp đỡ.

Dịch vụ thanh thiếu niên
Dịch vụ nầy tổ chức những sinh hoạt và các chương trình cho thanh thiếu niên trong lứa tuổi từ 12 đến 25.

Tư vấn tài chánh
Hội đồng Thành phố cũng cung ứng những dịch vụ hỗ trợ và cố vấn tài chánh và cố vấn trong tình trạng khủng hoảng cho những gia đình cần được giúp đỡ.

Dịch vụ gia đình
Hội đồng Thành phố cung ứng những chương trình cố vấn hỗ trợ và hướng dẫn cách nuôi dạy con cho những gia đình có trẻ em từ 0 đến 18 tuổi.

Muốn biết thêm chi tiết về những dịch vụ nầy, lệ phí hay cách thức ghi tên cho trẻ em tham dự, xin gọi điện thoại cho Hội đồng Thành phố số 9205 5441 hoặc xem trong trang mạng www.yarrarcity.vic.gov.au/services. Ngoài ra, quí vị cũng có thể nói chuyện với một người liên hệ bằng tiếng Việt khi gọi điện thoại cho Sở Thông dịch của Hội đồng Thành phố số 9280 1940.

Muốn biết chi tiết về Sở Thông dịch của chúng tôi, xin gọi số 9280 1940 và hỏi xin tờ chỉ dẫn Yarralink hay xem trong trang mạng  www.yarracity.vic.gov.au.

Back to top
Back to top Back to top