Planning and Building Vietnamese

Qui hoạch và Xây dựng

 pdf format Planning and Building (35.97kB)

Nếu quí vị muốn thực hiện bất kỳ sự thay đổi hay công trình nào cho nhà cửa của mình chẳng hạn như:
• Nới rộng hay tân trang nhà cửa
• Lắp đặt bồn chứa nước mưa
• Xây hàng rào, nhà xe hay nhà cho thú vật
• Đốn cây to
• Bất kỳ công trình nào khác

Việc đầu tiên là quí vị phải liên lạc với Hội đồng Thành phố để biết xem quí vị có cần giấy phép qui hoạch và/hoặc giấy phép xây cất không. Giấy phép là một văn từ chính thức do Hội đồng Thành phố cấp cho phép quí vị thực hiện công trình của mình.

Thường thường giấy phép qui hoạch được sử dụng cho đất đai thí dụ như xây tòa nhà mới lên mảnh đất, đốn cây hay thay đổi việc sử dụng đất. Giấy phép xây cất được xử dụng cho công trình thực thụ xây cất nhà cửa. Tốt nhất nên thảo luận với Hội đồng Thành phố để biết xem quí vị cần phải xin loại giấy phép nào.

Hệ thống cấp giấy phép giúp cho Hội đồng Thành phố đoan chắc rằng người lân cận của quí vị sẽ không bị ảnh hưởng một cách vô lý do công trình của quí vị gây ra và công trình đó thích hợp cho láng giềng, công trình có phẩm chất cao và được thực hiện một cách an toàn.

Thực hiện công trình cho nhà cửa của quí vị mà không có giấy phép có thể bị phạt.

Điều quan trọng nên nhớ rằng nếu quí vị sống trong một căn nhà được liệt vào hàng bảo tồn di sản nên có những luật lệ khó khăn được áp dụng đối với công trình mà quí vị có thể thực hiện – phải chắc chắn rằng quí vị thảo luận với nhân viên của Hội đồng Thành phố.

Nộp đơn xin giấy phép qui hoạch và xây cất
Nếu cần giấy phép qui hoạch và/hoặc xây dựng, nhân viên của Hội đồng Thành phố có thể giúp quí vị điền vào đơn xin. Chi phí và thời hạn cần cứu xét đơn xin của quí vị sẽ thay đổi tùy theo công trình của quí vị lớn nhỏ thế nào.

Sở qui hoạch của Hội đồng Thành phố rất bận rộn và hàng năm sở nhận trên 1400 đơn xin giấy phép qui hoạch. Nhân viên của Hội đồng Thành phố cứu xét mỗi đơn xin một cách rất cẩn thận và cùng hợp tác với những cơ quan khác của chính phủ như Cơ sở Thủy lực Melbourne (Melbourne Water) hay Cơ quan Bảo vệ Môi sinh (Environment Protection Agency:EPA).

Sau đó, người láng giềng của quí vị sẽ được thông báo về đơn xin của quí vị bằng cách nhận được thư báo qua bưu điện hay xem tin tức đăng trên báo chí địa phương và họ có 14 ngày để phản đối nếu họ không bằng lòng với đơn xin của quí vị. Nếu Hội đồng Thành phố nhận trên năm giấy phản đối đối đơn xin của quí vị thì Hội đồng sẽ tổ chức một buổi họp công cộng với quí vị và những người hàng láng giềng để thảo luận về đơn xin của quí vị.

Sau đó, Hội đồng Thành phố sẽ quyết định có cấp giấy phép cho quí vị hay không.

Nếu không bằng lòng với quyết định của Hội đồng Thành phố, quí vị có thể liên lạc với Tòa Cứu xét Hành chánh Dân sự Victoria (Victoria Civil Administrative Tribunal:VCAT).

Phản đối đơn xin giấy phép qui hoạch
Nếu nghĩ rằng quí vị có thể bị ảnh hưởng do công trình làm nhà cửa của người khác, thí dụ như người láng giềng của quí vị muốn cất thêm tầng lầu thứ hai thì quí vị có thể nộp đơn phản đối lên Hội đồng Thành phố.

Đơn xin qui hoạch sẽ được trưng bày ở Tòa Hành chánh Richmond để quí vị quan sát và nhân viên của Hội đồng Thành phố có thể giúp quí vị viết đơn phản đối. Văn thư phản đối phải giải thích rằng công trình được đề nghị xây cất sẽ ảnh hưởng đến quí vị như thế nào, đề nghị những thay đổi mà quí vị cảm thấy hài lòng.

Báo cáo những công trình xây cất bất hợp pháp
Nếu quí vị nghĩ rằng một người nào đó trong khu láng giềng của mình xây cất một công trình không an toàn hay xây cất không có giấy phép, quí vị nên báo cáo với Hội đồng Thành phố.

Hội đồng Thành phố sẽ cho quí vị biết là người đó có được cấp đúng giấy phép hay không và sẽ gởi nhân viên đến giám sát công trình để bảo đảm rằng công trình được an toàn.

Thực hiện công trình xây cất cho nhà cửa của quí vị mà không có giấy phép thích hợp đó là một hành vi phạm pháp trầm trọng và quí vị có thể bị phạt hay bị đưa ra tòa.

Muốn biết thêm chi tiết về việc qui hoạch và xây cất tại Yarra, xin gọi Hội đồng Thành phố số 9205 5255 hay vào trang mạng www.yarracity.vic.gov.au/planning. Quí vị cũng có thể nói chuyện với một người liên hệ bằng tiếng Việt khi gọi sở thông dịch của hội đồng thành phố số 9280 1940.

Muốn biết chi tiết về sở thông dịch của chúng tôi, xin gọi số  9280 1940 và hỏi xin tờ chỉ dẫn Yarralink hay xem trang mạng  www.yarracity.vic.gov.au.

Back to top
Back to top Back to top