Libraries in Yarra Vietnamese

Các thư viện tại Yarra

Hội Đồng cung cấp các dịch vụ thư viện cho tất cả các thành viên của cộng đồng. Các Thư Viện của Yarra chịu trách nhiện điều hành các thư viện tại Carlton, Collingwood, Fitzroy, North Fitzroy và Richmond.

Những dịch vụ nào sẵn có tại các thư viện?
Quý vị có thể mượn sách, DVD và tạp chí từ tất cả các thư viện của chúng tôi. Các thư viện của chúng tôi còn cung cấp:

• Sách ở dạng băng, CD và MP3
• Video, CD và DVD
• Các tài liệu được phiên dịch sang Tiếng Hoa, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Ý, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Ả Rập và Tiếng Somali
• Các tài nguyên về Anh Ngữ như một ngôn ngữ thứ hai
• Các tài nguyên về học vấn cho người lớn
• Sử dụng internet miễn phí
• Dịch vụ thư viện tại nhà
• Hoạt động trong kỳ nghỉ học
• Câu lạc bộ sách
• Các sự kiện về tác giả
• Giúp đỡ về bài làm ở nhà
• Phòng họp và phòng huấn luyện máy tính để cho thuê.

Hãy tìm hiểu thêm về các dịch vụ thư viện về Tiếng Việt của chúng tôi.

Tôi tham gia thư viện bằng cách nào?
Việc trở thành hội viên là miễn phí và được mở ra cho tất cả mọi người. Để tham gia, hãy ghé đến một trong năm chi nhánh của chúng tôi và điền một mẫu đơn xin trở thành hội viên.

Quý vị sẽ cần mang đến giấy tờ căn cước nào đó có tên và địa chỉ hiện tại của quý vị trước khi quý vị có thể tạo lập tư cách hội viên thư viện của quý vị. Trẻ em dưới 18 tuổi sẽ cần chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ để trở thành hội viên.

Quý vị còn có thể đăng ký tham gia thư viện bằng hình thức trực tuyến và sau đó xác nhận các chi tiết về quý vị trong lần ghé đến thư viện lần tới của quý vị.

Sau khi tư cách hội viên của quý vị được xử lý, quý vị sẽ được cung cấp thẻ thư viện, cho phép quý vị mượn các ấn phẩm từ bất kỳ chi nhánh nào trong năm chi nhánh thư viện của các Thư Viện của Yarra.

Liên Hệ với Chúng Tôi

Để biết địa điểm và giờ mở cửa của thư viện, hãy nhắp chuột vào đây.

Quý vị có thể liên lạc với thư viện bằng cách gọi số 1300 695 427. Để biết thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, hoặc để nói chuyện với ai đó bằng Tiếng Việt, quý vị có thể gọi đường dây dịch vụ thông dịch viên của Hội Đồng ở số 9280 1939.

Back to top
Back to top Back to top