Leisure Centres and Neighbourhood Houses vietnamese

Trung Tâm Giải Trí và Trụ Sở Cộng Đồng

Leisure Centres and Neighbourhood Houses

Trung tâm Giải trí

Thành phố Yarra có những trung tâm giải trí (thể dục và bơi lội) tại Richmond, Collingwood và Fitzroy và một sân chơi golf tại Burnley. Quí vị có thể trả tiền mỗi khi đến chơi hay gia nhập hội viên của trung tâm giải trí Yarra để quí vị có thể sử dụng cả ba trung tâm giải trí nầy và sân đánh golf.

Những sinh hoạt gồm có: Bơi lội, thể dục, hồ bơi dành cho trẻ em và các lớp vận động thể lực cho các nhóm, vận động trong nước (aerobics), đánh banh (squad) trong nước, huấn luyện thể lực cá nhân, chơi thải banh, thoa bóp, chơi golf và các lớp dạy chơi golf.

Trung tâm Giải trí Richmond
Gleadell Street, Richmond
9205 5032

Trung tâm Giải trí Collingwood
Góc đường Turnbull và Hoddle Streets
Clifton Hill
9205 5522

Xin lưu ý: hồ bơi, khu vực các hoạt động dưới nước và nhà trẻ của Trung Tâm Giải Trí Collingwood dự kiến sẽ đóng cửa cho đến cuối năm 2011 để được xây dựng lại. Phòng tập thể dục sẽ vẫn mở cửa trong suốt thời gian này.

Trung tâm Giải trí Fitzroy
Alexandra Parade, Fitzroy
9205 5180

Sân Golf Burnley
Góc đường Madden và Loyola Grove
Burnley
9205 5048

Trụ sở Cộng đồng

Thành phố Yarra có chín Trụ sở Cộng đồng nhận được sự tài trợ của Hội đồng Thành phố. Trụ sở Cộng đồng là nơi quí vị có thể đến để được hỗ trợ, giáo dục, gặp gỡ bạn bè và học hỏi những kỹ năng mới. Đây là những nơi an toàn và thân thiện cởi mở luôn luôn đón tiếp những người mới và cung ứng những chương trình cho những người xuất thân từ các nguồn gốc không nói tiếng Anh.

Một số sinh hoạt gồm có: các nhóm trẻ em vui chơi, thư viện đồ chơi, mỹ thuật và thủ công, hội thảo, các lớp điện toán và sinh ngữ, y tế và thể lực, ca hát, hỗ trợ người khiếm tật, làm vườn và nhiều sinh hoạt khác nữa.

Alphington Community Centre
2 Kelvin Road, Alphington
9499 7227

Belgium Avenue Neighbourhood House
9 Belgium Avenue, Richmond
9428 1676

Burnley Neighbourhood Centre
92-94 Lord Street, Richmond
9428 9901

Carlton Neighbourhood Learning Centre
20 Princes Street, Carlton
9347 2739

Collingwood Neighbourhood House
253 Hoddle Street, Collingwood
9417 4856

Finbar Neighbourhood House
143 Kent Street, Richmond
9428 7668

Fitzroy Learning Network
198 Napier Street, Fitzroy
9417 2897

Holden Street Neighbourhood House
128 Holden Street, North Fitzroy
9489 9929

North Carlton Railway Station
Neighbourhood House
20 Solly Avenue, Princes Hill
9380 6654

Để biết thêm thông tin về các trung tâm giải trí và Trụ Sở Cộng Đồng trong Yarra, xin gọi điện thoại đến Hội Đồng ở số 9205 5555 hoặc truy cập trang mạng www.yarracity.vic.gov.au. Quý vị cũng có thể nói chuyện với một người nào đó bằng ngôn ngữ của quý vị bằng cách gọi điện thoại đến dịch vụ thông dịch viên của Hội Đồng ở số 9280 1940.

Muốn biết chi tiết về sở thông dịch của chúng tôi, xin gọi số 9208 1940 và hỏi xin tờ chỉ dẫn Yarralink hay xem trong trang mạng www.yarracity.vic.gov.au

Trang mạng: www.yarracity.vic.gov.au 

Điện thoại: 9205 5555


 

Back to top
Back to top Back to top