Aged and Disability Services Vietnamese

Cơ Sở Phục vụ người Cao niên và Khuyết tật

 pdf format Aged and Disability Services (23.81kB)

Những dịch vụ hỗ trợ xã hội và phục vụ tại nhà cho người cao niên và người bị khiếm tật
Thành phố Yarra cung ứng một số dịch vụ hỗ trợ để giúp những người già yếu hay bị khiếm tật sống đời sống tự lập vui vẻ và mạnh khỏe. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ những người chăm lo cho người khác. Dịch vụ của chúng tôi gồm có:

Phục vụ tại nhà
Dịch vụ nầy giúp quí vị trong những công việc nhà nặng nhọc như hút bụi, thay tấm trải giường và lau chùi nhà tắm.

Phục vụ cá nhân
Đây là dịch vụ giúp quí vị trong những công việc như tắm rửa, đại tiểu tiện, mắc quần áo và cho uống thuốc men.

Chăm sóc thay thế
Dịch vụ nầy sắp xếp cho một người chăm sóc đến nhà quí vị để chăm lo cho người mà quí vị đang trông nom để quí vị được nghỉ ngơi.

Bảo trì nhà cửa
Dịch vụ nầy giúp tạo cho môi trường sống tại nhà quí vị được an toàn chẳng hạn như gắn các tay vịn và thay pin cho dụng cụ báo động khi có khói.

Chuyên chở cộng đồng
Xe buýt chuyên chở miễn phí để đưa quí vị đến các trung tâm phục vụ ban ngày của Hội đồng Thành phố, những sinh hoạt được tổ chức hoặc đi mua sắm.

Hỗ trợ xã hội
Dịch vụ nầy giúp quí vị tham gia vào những sinh hoạt giải trí được tổ chức, các cơ hội lễ lạc và sử dụng mạng lưới hỗ trợ xã hội để giúp quí vị sống sinh động và tham gia vào cuộc sống cộng đồng.

Dịch vụ thực phẩm
Đây là dịch vụ mang buổi cơm đầy đủ dinh dưỡng đến tận nhà cho quí vị. Ngoài ra, quí vị cũng có thể đến một trong những trung tâm của chúng tôi để dùng buổi cơm với những người khác trong cộng đồng.

Trung tâm phục vụ ban ngày
Đây là dịch vụ quí vị có thể đến và vui chơi tại một trong những trung tâm của chúng tôi trong ngày và thưởng thức buổi cơm trưa cùng tham gia vào những sinh hoạt như xổ lô tô (bingo) đánh bài, thủ công hay nấu nướng.

Muốn sử dụng Cơ sở phục vụ Người Cao niên và Khiếm tật của thành phố Yarra, quí vị cần phải được một nhân viên thẩm định của  Hội đồng Thành phố cứu xét. Xin liên lạc với Cơ sở phục vụ Người Cao niên và Khiếm tật số 9205 5555 để sắp xếp cuộc thẩm định.  Quí vị cũng có thể nói chuyện với một người liên hệ bằng tiếng Việt khi gọi điện thoại đến Dịch vụ Thông dịch của Hội đồng Thành phố số 9280 1940.

Một nhân viên thẩm định sẽ gặp quí vị để thảo luận về những nhu cầu cần được chăm sóc của quí vị và nói cho quí vị biết về cách thức các dịch vụ được điều hành như thế nào.

Hầu hết những dịch vụ của Cơ sở phục vụ Người Cao niên và Khiếm tật đều tính một số chi phí. Tuy nhiên, chi phí thay đổi tùy theo loại dịch vụ mà quí vị cần và căn cứ theo lợi tức của quí vị.
Nhân viên thẩm định sẽ thảo luận vấn đề nầy với quí vị trong buổi thẩm định.

Muốn biết chi tiết về Dịch vụ Thông dịch của chúng tôi, xin gọi số 9280 1940 và hỏi xin bản chỉ dẫn Yarralink hoặc xem trong trang mạng www.yarracity.vic.gov.au.

Back to top
Back to top Back to top