Making Yarra a Great Place Somali

Ka dhigida Yarra Meel Wanaagsan oo lagu Noolaan karo

 pdf format Making Yarra (25.98kB)

Dadka agagaaraha iyo booqdayaal badan ayaa u yimaada inay ku raaxaystaan baagaga, dukaamada, makhaayadaha, baararka iyo goobaha caweyska Yarra.

Midaani waa u fiican tahay ganacsiga, laakiin mararka qaarkood dhib ayay u keentaa bulshada agagaaraha, sida buuq badan oo abuurma iyo qashin, dad cabsan oo si u xun u dhaqmaya iyo dhib loo geysto hantida.

Qof walba oo ku nol degmada Yarra wuxuu xaq u leeyahay inuu ku qanacsanado gurigiisa iyo bulshada dhexdeeda. Goluhu wuxuu si dhow ula shaqeeyaa Booliiska iyo Hay’ada Ilaalinta Bay’ada si la isugu dayo hoos u dhigida dhibta iman karta.

Haddii ay ku haysato dhibaato la xiriirta bay’ada, fadlan soo sheeg.

Yaan u dacwoon karaa?
Waa muhiim inaad dacwadaada u gudbiso hay’ada ku haboon, arag shaxda hoos ku oqran oo muujinaysa cidda lala xiriirayo.

Dacwada

Golaha


Booliiska Fiktooriya

Hay’ada Ilaalinta Bay’ada
Buuq guri ka soo baxaya

Dhawaaq muyuusig oo ka imanaya baar/ naadi/makhaayad

Dabeecad, gaf ama cabsi gelin qof khamraysanQof aan qaangaarin oo khamra cabaya

Khasaaraha hanti gaar loo leeyahay

 

Dhawaaq muyuusig oo ka imanaya jardiinada/baagaga

Golaha degmada

Qashin daadin


Sigaar ku cabida meelaha ka reeban

 

 

Koox dhalin yara ah oo wadada maraya

 

Waxyaalla wadada goynaya

 

Gaari wadid khatar ah

 

Dhib la xirirta daroogo


Golaha
Wac 9205 5555, waxaa la helli karaa 24ka saacadood

Booliis
Wac 000

Hay’ada Ilaalinta Bay’ada (EPA)
Wac 1800 35 25 55

Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan ilaalinta tas-hiilaadka neighbourhood, fadlan wac Golaha 9205 5255 ama booqo www.yarracity.vic.gov.au/services. Waxaad kaloo la hadli kartaa qof afkaaga ku hadlaya adigoo wacaya adeega turjubaanka golaha 9280 1940.

Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan adeegyada turjubaanka, fadlan wac 9280 1940 weydiina qoraalka Yarralink ama booqo www.yarracity.vic.gov.au.

Back to top
Back to top Back to top