Library Services Somali

Adeega maktabadaha oo Soomaali ah

Sheeyo xul ah ee Soomaali ah waxaa ayaa laga hellaa Maktabada Carlton.

Adeegyadee ayaa laga hellaa Soomaali Maktabada Carlton?
* Buugaag sawira oo Soomaali iyo Ingiriis ah
* Buugaag laba af ku qoran oo laga barto Ingiriis

Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan adeegyada mutarjumka, ama inaad kula hadasho qof Soomaali, waxaad wici kartaa khadka adeega mutarjumka Golaha oo ah 9280 1940.
??

??

??

??

Back to top
Back to top Back to top