Your Council and Councillors - Greek

Ο Δ?μος σας και οι Δημοτικο? Σ?μβουλοι

Your Council and Councillors

Ο Δ?μος Yarra διαιρε?ται σε τρεις εκλογικ?ς ?δρες: Langridge, Melba και Nicholls. Τρεις Δημοτικο? Σ?μβουλοι εκλ?γονται απ’ τους δημ?τες κ?θε τ?σσερα χρ?νια για να εκπροσωπ?σουν την κ?θε ?δρα. Ο Δ?μαρχος εκλ?γεται κ?θε χρ?νο απ’ τους Δημ. Συμβο?λους Yarra.

Οι Δημ. Σ?μβουλοι Yarra, με την υποστ?ριξη εν?ς οργανισμο? επιβλ?πουν και καθοδηγο?ν το μ?λλον της τοπικ?ς περιοχ?ς.

Συνεδρι?σεις του Δημ. Συμβουλ?ου

Ο Δ?μος διεξ?γει τακτικ?ς συνεδρι?σεις του Δημ. Συμβουλ?ου κ?θε τρ?τη Τρ?τη κ?θε μην?ς που γ?νονται εναλλακτικ? στα Δημαρχε?α Richmond και Fitzroy. Αυτ?ς οι συνεδρι?σεις ε?ναι ανοιχτ?ς στο κοιν? και ε?στε ευπρ?σδεκτοι να παρευρεθε?τε. Αν χρει?ζεστε διερμην?α στις συνεδρι?σεις αυτ?ς, επικοινων?στε με το Δ?μο στο 9280 1940 τουλ?χιστον δ?ο μ?ρες πριν.

Ρ?λος και υποχρε?σεις του Δ?μου

Ο Δ?μος ε?ναι υπε?θυνος για την παροχ? κοινοτικ?ν υπηρεσι?ν ?πως παιδικ? φροντ?δα, υπηρεσ?ες ηλικιωμ?νων και ατ?μων με ειδικ?ς αν?γκες, βιβλιοθ?κες, δ?λωση ζ?ων, πολεοδομ?α, καθαρισμ?ς δρ?μων, ?λεγχος στ?θμευσης, τελετ?ς απονομ?ς υπηκο?τητας, αποκομιδ? σκουπιδι?ν και ανακ?κλωσης.

Ο Δ?μος φροντ?ζει επ?σης τα δημοτικ? κτ?ρια, πεζοδρ?μια και δρ?μους, π?ρκα και κ?πους, τρ?α Δημαρχε?α, γ?φυρες, αποστρ?γγιση και διευκολ?νσεις κατ? μ?κος των δρ?μων, περιοχ?ς κατ? μ?κος του Ποταμο? Yarra, γ?πεδα ?θλησης και ψυχαγωγ?ας, τρ?α κ?ντρα ?θλησης με πισ?νες και γυμναστ?ρια και το Γ?πεδο Γκολφ Burnley.

Ο Δ?μος ε?ναι θερμ?ς υποστηρικτ?ς τοπικ?ν καλλιτεχν?ν, μεταναστευτικ?ν συλλ?γων και πολιτισμικ?ν εκδηλ?σεων και διοργαν?νει επ?σης αρκετ?ς μεγ?λες εκδηλ?σεις ?λο το χρ?νο ?πως τα Χριστουγεννι?τικα Κ?λαντα τον Δεκ?μβριο.

Δημοτικ? τ?λη

Οποιοσδ?ποτε ε?ναι ιδιοκτ?της ακιν?του στο Δ?μο Yarra πρ?πει να πληρ?νει δημοτικ? τ?λη. Ο Δ?μος παρ?χει τις υπηρεσ?ες του, συντηρε? δημοτικ? κτ?ρια και καλ?πτει τις αν?γκες της κοιν?τητας χρησιμοποι?ντας τα χρ?ματα που συγκεντρ?νει απ’ τα δημοτικ? τ?λη. Τα τ?λη αποτελο?ν περ?που το 58% του εισοδ?ματος του Δ?μου.

Τα δημοτικ? τ?λη μπορο?ν να πληρωθο?ν:
•    Σε ?λα τα Ταχυδρομε?α
•    Ταχυδρομικ?ς χρησιμοποι?ντας τον φ?κελο που σας στ?λθηκε με τον λογαριασμ? των τελ?ν σας
•    Απ? το τηλ?φωνο ? το Διαδ?κτυο χρησιμοποι?ντας τους τρ?πους πληρωμ?ς BPay, την πιστωτικ? κ?ρτα Yarra ePay, την πιστωτικ? ? την χρεωστικ? κ?ρτα POST billpay.
•    Αυτοπροσ?πως στο Δημαρχε?ο Collingwood Town Hall, 140 Hoddle St, Collingwood, ? Δημαρχε?ο Richmond, 333 Bridge Road, Richmond μεταξ? 8.30πμ ?ως 5.00μμ, Δευτ?ρα με Παρασκευ?.

Τα ετ?σια τ?λη ε?ναι δυνατ?ν να καταβληθο?ν σαν εφ?παξ τον Φεβρου?ριο, σε τ?σσερις μικρ?τερες πληρωμ?ς τον Οκτ?βριο, Νο?μβριο, Φεβρου?ριο και Μ?ιο, ? σε 10 μηνια?ες πληρωμ?ς χρησιμοποι?ντας  ?μεση Χρ?ωση.

Οι κ?τοχοι του Pensioner Concession Card (Δελτ?ου Εκπτ?σεων Συνταξιο?χου) ? του Gold Card ?χουν τις προ?ποθ?σεις για επιστροφ? των τελ?ν για την κ?ρια κατοικ?α τους. Στο 2010/2011, αυτ? η επιστροφ? χρημ?των ?ταν $125.

Τελετ?ς απονομ?ς υπηκο?τητας

Ο Δ?μος διενεργε? τακτικ?ς τελετ?ς απονομ?ς υπηκο?τητας για δημ?τες που επιθυμο?ν να γ?νουν Αυστραλο? Πολ?τες. Για να υποβ?λετε α?τηση για Αυστραλιαν? Υπηκο?τητα πρ?πει να συμπληρ?σετε τη σχετικ? α?τηση, που διατ?θεται απ? το Υπουργε?ο Μεταν?στευσης και Ιθαγ?νειας (Department of Immigration and Citizenship) στο 131 880 ? επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?π www.citizenship.gov.au

Για περισσ?τερες πληροφορ?ες σχετικ? με το Δ?μο Yarra επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?πο www.yarracity.vic.gov.au/Council ? τηλεφων?στε στο Δ?μο στον αριθμ? 9205 5555. Μπορε?τε επ?σης να μιλ?σετε σε κ?ποιον στα ελληνικ? τηλεφων?ντας στην υπηρεσ?α διερμην?ων του Δ?μου στο 9280 1940.

Για πληροφορ?ες σχετικ? με την υπηρεσ?α μας διερμην?ων, τηλεφων?στε στο 9280 1940 και ζητ?στε το ενημερωτικ? φυλλ?διο Yarralink ? επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?πο www.yarracity.vic.gov.au

Δικτυακ?ς τ?πος: www.yarracity.vic.gov.au

Τηλ?φωνο: 9205 5555

Back to top
Back to top Back to top