Parks and Halls for Hire - Greek

Π?ρκα και α?θουσες  για ενοικ?αση

 pdf format Parks and Halls for Hire (25.16kB)

Ο Δ?μος Yarra ?χει πολλ? και δι?φορα π?ρκα, α?θουσες και κοινοτικ? κ?ντρα και ?λλες εγκαταστ?σεις που μπορο?ν να νοικι?σουν ιδι?τες και σ?λλογοι. Το καθ?να ?χει διαφορετικ?ς εγκαταστ?σεις και ?χουν χωρητικ?τητα απ? 20 ?ως 800 ?τομα.

Τι ε?δους εγκαταστ?σεις διατ?θενται;
• Μεγ?λες α?θουσες σε δημαρχε?α – κατ?λληλα για γ?μους, δημ?σιες συναντ?σεις, συναυλ?ες, θεατρικ?ς παραστ?σεις και γιορτ?ς
• Α?θουσες συνεδρι?σεων και κοινοτικ? κ?ντρα – κατ?λληλα για εργαστ?ρια, κοινωνικ?ς εκδηλ?σεις και κοινοτικ? προγρ?μματα
• Π?ρκα και κ?ποι – κατ?λληλα για εκδηλ?σεις, γ?μους και κοινωνικ?ς συγκεντρ?σεις

Π?ς μπορ? να κ?νω κρ?τηση εν?ς χ?ρου;
Για να κ?νετε κρ?τηση εν?ς χ?ρου, τηλεφων?στε στο Δ?μο στο 9205 5555. Σας παρακαλο?με να το κλε?σετε ?σο γ?νεται νωρ?τερα για να βεβαιωθε?τε ?τι ο χ?ρος που θ?λετε ε?ναι διαθ?σιμος.

Π?σο κοστ?ζει;
Το κ?στος ενοικ?ασης εν?ς χ?ρου ? π?ρκου διαφ?ρει αν?λογα το μ?γεθος του χ?ρου ? της εκδ?λωσης, προσφ?ρονται ?μως εκπτ?σεις σε μη κερδοσκοπικο?ς συλλ?γους.

Ο Δ?μος μπορε? να σας ζητ?σει να αφ?σετε μια προκαταβολ? για να καλυφθε? οποιαδ?ποτε ζημι? στην α?θουσα. ?ταν τελει?σει η εκδ?λωση και ο δημοτικ?ς υπ?λληλος ελ?γξει ?τι δεν υπ?ρχει καμι? ζημι?, η προκαταβολ? θα σας επιστραφε?.

Αν θ?λετε να νοικι?σετε κ?ποιο π?ρκο της περιοχ?ς σας, α?θουσα ? κοινοτικ? κ?ντρο πρ?πει να ?χετε ασφαλιστικ? κ?λυψη αστικ?ς ευθ?νης (Public Liability Insurance) (αυτ? ε?ναι αν σε περ?πτωση κ?ποιος τραυματιστε? στην εκδ?λωσ? σας). Ο Δ?μος μπορε? να σας βοηθ?σει για να κανον?σετε την ασφαλιστικ? κ?λυψη αλλ? ε?ναι καλ?τερα να μιλ?σετε πρ?τα με το Δ?μο. Για περισσ?τερες πληροφορ?ες τηλεφων?στε στον αριθμ? 9205 5555 ? μιλ?στε σε κ?ποιον στα ελληνικ? τηλεφων?ντας στην υπηρεσ?α διερμην?ων του Δ?μου στο 9280 1940.

Εκδηλ?σεις σε Δημοτικ? π?ρκα και κ?πους
Αν σχεδι?ζετε μια περιστασιακ? ? μεγ?λη εκδ?λωση σε οποιοδ?ποτε δημοτικ? π?ρκο ? κ?πο, μπορε? να χρειαστε?τε ?δεια ? επ?σημη ?γκριση απ? το Δ?μο. Χρει?ζεται ?δεια ε?ν:
• Θα ε?ναι 30 ? περισσ?τερα ?τομα στην εκδ?λωση, ? και
• Σχεδι?ζετε να πα?ξετε ? να χειριστε?τε οποιοδ?ποτε ηχοπαραγωγικ? μηχ?νημα που μπορε? να ακουστε? ?ξω απ’ το σ?νορο του π?ρκου (?πως αν πα?ζετε δυνατ? μουσικ? με μεγ?φωνα).

Ο καλ?τερος τρ?πος για να δε?τε αν χρει?ζεστε ?δεια, μιλ?στε σε δημοτικ? υπ?λληλο. Αν χρει?ζεστε ?δεια πρ?πει να συμπληρ?σετε τη σχετικ? α?τηση. Το σ?στημα αδει?ν χρησιμοποιε?ται για να διασφαλιστε? ?τι η εκδ?λωσ? σας θα ε?ναι ασφαλ?ς και ?χι πολ? θορυβ?δης.

?λλες σημαντικ?ς πληροφορ?ες
Η Πολιτειακ? Κυβ?ρνηση και η Αστυνομ?α ?χουν διαφορετικ?ς διατ?ξεις για σερβ?ρισμα αλκο?λ σε δημ?σιες εκδηλ?σεις. Αν θ?λετε να σερβ?ρετε αλκο?λ στην εκδ?λωσ? σας μιλ?στε με δημοτικ? υπ?λληλο.

Για περισσ?τερες πληροφορ?ες σχετικ? με την ενοικ?αση χ?ρων στο Yarra, τηλεφων?στε στο Δ?μο στον αριθμ? 9205 5555 ? επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?πο www.yarracity.vic.gov.au. Μπορε?τε επ?σης να μιλ?σετε σε κ?ποιον στα ελληνικ? τηλεφων?ντας στην υπηρεσ?α διερμην?ων του Δ?μου στο 9280 1940.

Για πληροφορ?ες σχετικ? με την υπηρεσ?α μας διερμην?ων, τηλεφων?στε στο 9280 1940 και ζητ?στε το ενημερωτικ? φυλλ?διο Yarralink ? επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?πο www.yarracity.vic.gov.au.

 

Back to top
Back to top Back to top