Services Family and Children - Greek

Υπηρεσ?ες για Οικογ?νειες και παιδι?

 pdf format services for families and children1.pdf (24.94 KB)

Ο Δ?μος Yarra δαπαν? περ?που 3 εκ δολ?ρια κ?θε χρ?νο για την παροχ? και την στ?ριξη υπηρεσι?ν για οικογ?νειες και παιδι?.

Στις υπηρεσ?ες αυτ?ς περιλαμβ?νονται:

Παιδικ? φροντ?δα πολλ?ν ωρ?ν
Αυτ? η υπηρεσ?α ε?ναι για παιδι? ηλικ?ας 0 ?ως ?ξι χρον?ν. Επαγγελματ?ες νηπιαγωγο? φροντ?ζουν τα παιδι? κατ? τη δι?ρκεια της ημ?ρας σ’ ?να απ’ τα κ?ντρα μας.

Νηπιαγωγε?ο ? προσχολικ? κ?ντρο
Αυτ? η υπηρεσ?α ε?ναι για παιδι? ηλικ?ας περ?που τεσσ?ρων χρον?ν και τα βοηθ? να προετοιμαστο?ν πριν αρχ?σουν το δημοτικ?.

Φροντ?δα μετ? τις σχολικ?ς ?ρες
Η φροντ?δα μετ? τις σχολικ?ς ?ρες ε?ναι για παιδι? δημοτικο?. Περιλαμβ?νει πολλ?ς οργανωμ?νες δραστηρι?τητες για να ασχοληθο?ν τα παιδι? μετ? το σχολε?ο.

Φροντ?δα κατ? τις διακοπ?ς
Η φροντ?δα κατ? τις διακοπ?ς παρ?χεται απ? υπαλλ?λους του Δ?μου που διοργαν?νουν και εκτελο?ν δι?φορες εκδηλ?σεις και δραστηρι?τητες για παιδι? του δημοτικο? κατ? τις σχολικ?ς διακοπ?ς.

Περιστασιακ? φροντ?δα
Περιστασιακ? φροντ?δα ε?ναι ?ταν αφ?νετε το παιδ? σας στο κ?ντρο για να το φροντ?ζουν για λ?γες ?ρες. Δεν χρει?ζεται να κ?νετε κρ?τηση για την υπηρεσ?α αυτ?. Η περιστασιακ? φροντ?δα Yarra παρ?χεται σε τρ?α τοπικ? κ?ντρα που βρ?σκονται στα κ?ντρα ?θλησης Richmond, Collingwood και Fitzroy.

Ομ?δες παιχνιδιο?
Οι κοινοτικ?ς ομ?δες παιχνιδιο? ε?ναι ?ταν παιδι? κ?τω της σχολικ?ς ηλικ?ας και οι γονε?ς τους συγκεντρ?νονται για να πα?ξουν και να συναναστραφο?ν σε κοινοτικο?ς χ?ρους στο Yarra.

Οικογενειακ? ημερ?σια φροντ?δα
Αυτ? ε?ναι παιδικ? φροντ?δα που παρ?χεται στο σπ?τι εν?ς φροντιστ?. Αυτο? οι φροντιστ?ς υποστηρ?ζονται απ? μια τοπικ? ομ?δα συντονισμο? και πληροφορι?ν.

Υγε?α μητ?ρας και παιδιο?
Αυτ? η υπηρεσ?α ε?ναι για γονε?ς που κατοικο?ν, εργ?ζονται ? σπουδ?ζουν στην περιοχ? και ?χουν μωρ? και παιδι? ηλικ?ας μ?χρι ?ξι χρον?ν. Οι γονε?ς λαβα?νουν συμβουλ?ς και βο?θεια.

Υπηρεσ?ες ν?ων
Αυτ? η υπηρεσ?α διοργαν?νει δραστηρι?τητες και προγρ?μματα για ν?ους ηλικ?ας μεταξ? 12 και 25 χρον?ν.

Οικονομικ?ς συμβουλ?ς
Ο Δ?μος παρ?χει επ?σης υπηρεσ?ες στ?ριξης και συμβουλευτικ?ς υπηρεσ?ες για χρηματοοικονομικ? θ?ματα και κρ?σιμες καταστ?σεις σε οικογ?νειες που χρει?ζονται βο?θεια.

Οικογενειακ?ς υπηρεσ?ες
Ο Δ?μος προσφ?ρει συμβουλ?ς, στ?ριξη και προγρ?μματα σε ν?ους γονε?ς με παιδι? ηλικ?ας 0 ?ως 18 χρον?ν.

Για περισσ?τερες πληροφορ?ες σχετικ? με τις υπηρεσ?ες αυτ?ς, για τις χρε?σεις και π?ς να εγγρ?ψετε το παιδ? σας τηλεφων?στε στο Δ?μο στον αριθμ? 9205 5441 ? επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?πο www.yarracity.vic.gov.au/services. Μπορε?τε επ?σης να μιλ?σετε σε κ?ποιον στα ελληνικ? τηλεφων?ντας στην υπηρεσ?α διερμην?ων του Δ?μου στο 9280 1940.

Για πληροφορ?ες σχετικ? με την υπηρεσ?α μας διερμην?ων, τηλεφων?στε στο 9280 1940 και ζητ?στε το ενημερωτικ? φυλλ?διο Yarralink ? επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?πο www.yarracity.vic.gov.au.

Back to top
Back to top Back to top